Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Østerdalsskolen er et kompetansehevende program for førstelinjeledere i produksjonsbedrifter med hovedvekt på temaene HMS, kommunikasjon, produktivitet og innovasjon. Målet for evalueringen er å se på hvilken betydning Østerdalsskolen har hatt, spesielt i forhold til målsettingen om å bidra til økt nyskaping og verdiskaping i deltakende bedrifter. Evalueringen bygger på gjennomføringen av programmet for bedrifter på Koppang og Rena.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 772.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:18.855804
MODIFIED 2014-08-14 11:48:43.166362+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:18.855804
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)