Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten

Formålet med evalueringen var å se på hvorfor folk klager, hvor god klagehåndteringsprosessen er og hvilke utfall klagene får. Totalt 173 klagesaker fra 1. kvartal 2013 fordelt på 25 politidistrikt og ett særorgan ble gjennomgått. Et hovedfunn er at folk som klager på politiet oftere får medhold eller delvis medhold enn før.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 407.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:02:05.478655
MODIFIED 2014-08-14 11:49:20.335762+00:00
CREATED 2014-04-10 21:02:05.478655
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)