Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Norconsult og Urbanet Analyse har, på oppdrag av Samferdselsdepartementet, evaluert Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Evalueringens hovedfokus har vært om Belønningsordningen innebærer en hensiktsmessig statlig virkemiddelbruk, både i forhold til at den finansierer tiltak som i utgangspunktet er et lokalt ansvar, og i forhold til spørsmålet om midlene innenfor ordningen gir ønsket effekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:41.386218
MODIFIED 2017-12-08 13:00:38.275062+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:41.386218
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)