Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden

Bedriftenes konkurranseevne blir styrket med støtte fra Forskningsrådet. Det viser en fersk evaluering av BIA, Forskningsrådets største program for forskning i næringslivet. Programmet gir kunnskapsoverføring mellom bedrifter og forskningsmiljøer, og bidrar til bærekraftig omstilling.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-23 00:01:54.887245
MODIFIED 2018-06-23 00:01:55.343484
CREATED 2018-06-23 00:01:54.887245
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)