Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av BIA : resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden

Denne rapporten er utarbeidet i anledning evaluering av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Rapporten gir en overordnet oppsummering av fire ulike, eksterne delevalueringer som har evaluert BIA med ulike metoder og fra ulike ståsteder. Basert på disse evalueringene har et evaluerings panel oppnevnt av Norges forskningsråd gitt en samlet vurdering av BIAs rolle og måloppnåelse og kommet med anbefalinger om BIAs fremtidige innretning. Vurderingene og anbefalingene i denne rapporten er rettet mot tre målgrupper: Myndighetene med hovedvekt på Nærings- og fiskeridepartementet, Norges forskningsråd og øvrige interessenter, som prosjektdeltakere, næringslivsorganisasjoner og relevante deler av virkemiddel apparatet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 974.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-08-08 00:03:44.342704
MODIFIED 2019-08-08 00:03:44.369310
CREATED 2019-08-08 00:03:44.342704
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)