Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av bilstønadsordningen : rapport

Stønad til bil gjennom folketrygden skal sikre at mennesker med varige funksjonsnedsettelser som er avhengige av bil skal kunne klare seg i dagliglivet og komme seg til og fra arbeid eller utdanning. Regelverket for rett til stønad ble endret 1. april 2003. Denne evalueringen undersøker hvorvidt formålet med endringen i 2003 er oppnådd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 522.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-03 12:00:15.512898
MODIFIED 2018-05-26 20:00:21.368946+00:00
CREATED 2013-05-03 12:00:15.512898
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)