Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av BIO og AMO i bedrift

Det overordnede målet med evalueringen er å frembringe mer kunnskap om de arbeidsrettede virkemidlene Bedriftsintern opplæring (BIO) og Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) i bedrift. Tiltakene administreres på fylkesnivå av NAV i det enkelte fylke. Ettersom det finnes svært lite informasjon om bruken av tiltakene i NAVs databaser har det vært viktig å innhente erfaringer med bruk fra de enkelte fylkeskontorene. Hovedmålsettingen med foreliggende evaluering er likevel å formidle erfaringer med og vurderinger av BIO og AMO i bedrift, blant bedrifter som har mottatt tilskudd til dette. Kunnskap om tiltaket er nyttig i forhold til å vurdere fremtidig innretting og justering av ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 717.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:43.163581
MODIFIED 2013-02-14 18:07:49.881043
CREATED 2012-06-04 17:27:43.163581
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)