Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av bosetting av flyktninger

Det sentrale i oppdraget har vært å finne ut om det er mulig å gjøre forbedringer i rutiner og samarbeid slik at målsetningen om rask og god bosetting kan nås. Forbedringsforslagene skal ta utgangspunkt i hovedtrekkene i den nåværende bosettingsordningen, bl. a. frivilligheten fra kommunenes side.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 810.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:21.831454
MODIFIED 2014-08-14 11:44:41.139956+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:21.831454
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)