Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

Prosjektet omfatter arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn, mest i overgang mellom fengsel og frihet. Det viser seg at deltakerne sliter med tung og sammensatt problematikk, ofte knyttet til kriminalitet. Det benyttes kunnskap fra Primærmedisinsk verksted og metodikken med løsningsorienterte samtaler for å satse på bygging av nettverk og sosial kapital. Det understrekes viktigheten av til-stedeværelse av språklig og kulturell kompetanse. Det anbefales å skape møteplasser for de ulike minoritetsmiljøer og norske instanser. Prosjektet har generert mye kunnskap om målgruppen og mulige virkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 650.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:46.545073
MODIFIED 2016-08-12 06:01:17.924103+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:46.545073
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)