Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

For å evaluere virkningen av å sette opp et skilt med teksten "Bilbeltekontroll" ved Statens vegvesenets bilbeltekontroller ble det gjennomført en vegkantundersøkelse med intervjuer på vegstrekninger i Oslo / Akershus. Uten skilt er kontrollpostene som regel godt synlige, men bilistene kan ikke vite hva slags kontroll som foregår. Målsettingen med skiltet er å øke den subjektive oppdagelsesrisikoen for ikke-bruk av bilbelte, og slik øke bruken av bilbelte. Skiltet "Bilbeltekontroll" øker ikke den subjektive oppdagelsesrisikoen for ikke-bruk av bilbelte. Selvrapportert framtidig beltebruk øker når skiltet settes opp, men det er ikke mulig å konkludere at også faktisk beltebruk vil øke. Den generelle avskrekkende virkning av kontrollpostene ser ut til å være redusert, fordi førere ikke lenger lurer på hva (annet enn ikke-bruk av bilbelte) de kan ha gjort galt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:34:29.498033
MODIFIED 2016-08-12 06:04:33.320541+00:00
CREATED 2012-12-13 13:34:29.498033
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)