Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

FORNY-programmet er det viktigste virkemidlet i Norge for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, og infrastrukturmidlene inngår i programmet med formål å bygge kultur og kompetanse for arbeid med kommersialisering og å utvikle systemer og rutiner for dette. Formålet med evalueringen har vært å avklare hvilken betydning infrastrukturmidlene har hatt, hvilket fremtidig behov det er for slike midler og å gi innspill til hvilken strategi FORNY bør følge i den fremtidige forvaltningen av midlene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 401.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-03 13:02:29.552463
MODIFIED 2017-04-04 22:00:29.752209+00:00
CREATED 2013-02-03 13:02:29.552463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)