Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Denne evalueringen tar for seg midlene til opprydding i forurenset grunn og forurenset bunn i sjø og ferskvann i perioden 2006-2018.

Formålet med denne evalueringen er å vurdere om bruken av midlene og tiltakene som er iverksatt, har fungert etter hensikten, hvor effektive tiltakene har vært og om kostnadene står i forhold til gevinstene, samt gi innspill til eventuelle forbedringer i bruken av midlene. De konkrete evalueringsspørsmålene som skal besvares er: a) Evaluere om bruken av midlene og tiltakene som er iverksatt har fungert etter hensikten b) Evaluere hvor effektive tiltakene har vært og om kostnadene står i forhold til gevinstene c) Gi innspill til eventuelle forbedringer i bruken av midlene Hovedvekten er lagt på punkt a) og b).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-12 01:01:53.475429
MODIFIED 2020-02-12 01:01:54.515234
CREATED 2020-02-12 01:01:53.475429
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)