Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?

Rapporten gir en oppsummering av hovedresultater fra en omfattende evaluering av endringer i bygningsdelen av Plan- og bygningsloven, den såkalte byggesaksreformen samt endringer og tilpasninger som er vedtatt som en oppfølging av denne reformen. Reformen trådte i kraft 01. 07. 1997 (Ot. prp. nr. 39 (1993-1994). Formålet med evalueringen er å vurdere om lovendringene har ført til atferdsendring og følgelig bedre kvalitet i bygg, samt hvorvidt virkemidlene er tatt i bruk som intendert og gjennom dette gitt bedre kvalitet i bygg.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 656.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-06 00:00:23.376094
MODIFIED 2017-05-06 00:00:23.413230
CREATED 2017-05-06 00:00:23.376094
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)