Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Havforskningen.

Havforskningsinstituttet har vurdert allerede innsamlede data, statistikk og konklusjoner som estimerer andelen rømt opprettslaks i et geografisk område. Formålet er å gi forvaltningen nødvendige forutsetninger for å kunne overvåke status og trend i andel rømt oppdrettslaks over tid (utvalgsmetoder og prøvetakingsmetodikk).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-16 13:04:06.086914
MODIFIED 2014-08-14 11:48:11.508440+00:00
CREATED 2013-11-16 13:04:06.086914
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)