Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Proba samfunnsanalyse og Damvad har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet sett på bruken av de fylkesvise karrieresentrene som virke­middel i utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken. Undersøkelsen har hatt et spesielt søkelys på samhandlingen med NAV.

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom både fylkene og karrieresentrene når det gjelder finansiering, organisering, målgrupper og samhandlingen med NAV. Noe skyldes lokale prioriteringer rundt økonomi og hvilke oppgaver som er lagt til sentrene. Ulike oppfatninger rundt grenseflaten mellom karrieresenteret og NAV er også en viktig forklaring.

Hvis sentrale myndigheter ønsker å påvirke satsingen på karrieresentre i sterkere grad enn i dag anbefaler Proba og Damvad en mer omfattende regulering av hva et karrieresenter skal være, samt hvordan de skal organiseres og finansieres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-30 01:02:02.530783
MODIFIED 2015-10-16 08:19:57.594347+00:00
CREATED 2014-10-30 01:02:02.530783
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)