Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

De nasjonale sentrene utfører en rekke oppdrag som skal bidra til å styrke kvaliteten i barnehagen og grunnopplæringen. En hovedaktivitet for sentrene er å utvikle og spre nettbaserte ressurser. NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av bruken og styringen av åtte av sentrene. Den totale bruken av sentrene har økt fra 2012-2014. Evalueringen viser at det er klare forskjeller mellom sentrene. Noen brukes av en relativt høy andel skoler, mens andre brukes av færre. Lesesenteret, Matematikksenteret og Skrivesenteret er sentrene med høyest andel brukere i skolene. Nynorsksenteret og Kunst- og kultursenteret har lavest andel brukere. Sentre som har oppgaver i forbindelse med nasjonale satsinger blir mer brukt enn andre.

De nasjonale sentrene er plassert ved ulike universitets- og høgskolemiljøer, og er administrativt underlagt vertsinstitusjonen. Sentrene er underlagt faglig styring fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen peker på dilemmaer for styringen av sentrene som følge av dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:02:55.683001
MODIFIED 2018-01-10 22:00:36.224398+00:00
CREATED 2015-02-04 01:02:55.683001
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)