Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten til de fem regionale etablererkontorene i Telemark i 2004. De regionale etablererkontorene driver veiledning til personer som ønsker å starte opp ny virksomhet. Denne veiledningsvirksomheten er en av hovedaktivitetene til ”Program for entreprenørskap” i Telemark. Hensikten med veiledningsvirksomheten er å bidra til at det etableres flere nye bedrifter i Telemark. En av målsettingene til Program for entreprenørskap er at Telemark skal være et av fylkene i landet med høyest etableringsfrekvens. Evalueringen er derfor fokusert på hvorvidt aktiviteten i etablererkontorene har bidratt til flere nyetableringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 891.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 00:01:32.211068
MODIFIED 2019-04-29 18:00:19.235672+00:00
CREATED 2015-01-16 00:01:32.211068
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)