Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene

Norges forskningsråd ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om forskningsinstituttene slik at rådet kan utvikle en målrettet og effektiv politikk på dette området. I denne evalueringen vurderes de tolv regionale forskningsinstituttene som inngår på den samfunnsvitenskapelige arenaen. Utvalget har gjennomgått instituttenes situasjon og rolle både i en regional og nasjonal kontekst, herunder har utvalget vurdert deres organisatoriske og økonomiske rammebetingelser, i tillegg til deres kompetanse og muligheter til å drive forskning og ivareta nasjonale og lokale brukeres behov for forskningsbasert kunnskap. Evalueringen er skrevet slik at den kan bidra i vurderingen av det nye basisfinansieringssystemet for forskningsinstituttene og gi innspill til den nye forskningsmeldingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-28 13:00:43.614462
MODIFIED 2019-04-25 13:00:47.042880+00:00
CREATED 2014-03-28 13:00:43.614462
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)