Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av DEMO 2000

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Denne rapporten presenterer en evaluering av DEMO 2000. Evalueringen viser at programmet har en høy nytteverdi, god måloppnåelse, og bidrar til å øke teknologiutviklingen på norsk sokkel. Våre undersøkelser viser at DEMO 2000 oppnår store effekter med relativt små midler. Dette skjer blant annet gjennom betydelige kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger, utvidede nasjonale og internasjonale markeder for norske leverandører, samt sikring arbeidsplasser i industrien. I tillegg viser evalueringen at DEMO 2000 bidrar til å bedre samarbeidet i næringen, og tilrettelegger for at flere aktører kommer inn på markedet. DEMO 2000s effekt på sikkerhet og utslipp er på sin side moderat, og har potensial for å bedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-10-27 22:01:13.142479
MODIFIED 2018-10-27 22:01:14.649143
CREATED 2018-10-27 22:01:13.142479
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)