Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke - sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Sluttrapporten sammenstiller evalueringene av kirkevalgene i 2009 og 2011 og gir en oppsummerende evaluering av demokratireformen i Den norske kirke. Den oppsummerer, diskuterer og vurderer resultatene av de to evalueringene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 906.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:42:25.202931
MODIFIED 2013-02-14 18:13:45.475986
CREATED 2012-01-29 20:42:25.202931
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)