Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Rapporten er en sluttrapport med sammenfatning av kirkevalgene i 2009 og 2011 i Den norske kirke. Målet er å belyse hvordan forutsetningene i den politiske avtalen fra april 2008 er oppfylt. Sluttrapporten står derfor i nær sammenheng med evalueringene av kirkevalget 2009 og 2011. Den inneholder ikke nye dataanalyser eller ny dokumentasjon, men oppsummerer, diskuterer og vurderer resultatene fra de to evalueringene. Leseren henvises derfor til de to tidligere evalueringsrapportene for dataanalyser og dokumentasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 906.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:58.580629
MODIFIED 2016-08-12 06:01:46.259064+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:58.580629
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)