Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Pollenvarslingstjenesten ble etablert her i landet rundt 1975. Dette er første gang tjenesten blir evaluert. Målet med evalueringen er å få vite mer om hvilken nytteverdi varslingstjenesten har i dag, og om mulighetene framover for best mulig å forebygge utvikling og forverring av pollenallergier og astma. NOVA foretok en litteraturstudie av relevant forskning i flere land, en nettundersøkelse blant 570 brukere av pollenvarslingen i Norge og intervjuet helsepersonell og eksperter. Mange er fornøyd med dagens pollenvarslingstjeneste. Men evalueringen viser behov for flere pollenfeller, raskere innsamling av data, samt mer forskning, blant annet knyttet opp mot klimaendringene. Evalueringsundersøkelsen er utført som et oppdrag for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Helsedirektoratet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-03-10 01:00:48.271698
MODIFIED 2021-01-20 23:01:34.899658+00:00
CREATED 2019-03-10 01:00:48.271698
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)