Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2

Rektorutdanning er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med NIFU evaluert den nasjonale rektorutdanningen. Rapporten viser at utdanningstilbudet baserer seg på forskningsbasert kunnskap, et helhetlig kursopplegg med tydelige målsetninger, konkrete utviklingsprosjekter, integrering av teori og praksis, og mentoring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-09-13 00:03:33.772387
MODIFIED 2018-09-13 00:03:34.602366
CREATED 2018-09-13 00:03:33.772387
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)