Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport

Rapporten tilhører rapportseriene NIFU-rapport.

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) har som overordnet mål å styrke språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever. Evalueringen skal blant annet gi innsikt i bruk og opplevelse av nytte og relevans av tiltakene. Dette er en delrapport. Sluttrapport kommer i 2020.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-10 00:03:42.451787
MODIFIED 2018-08-10 00:03:42.468485
CREATED 2018-08-10 00:03:42.451787
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)