Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009

Rapporten går igjennom oljevernaksjonens hendelsesforløp, fra grunnstøtingen og frem til den ble avsluttet for vinteren 2009, analyserer håndteringen av oljevernaksjonen, identifiserer endringsbehov og foreslår tiltak. Evalueringen en ment å gi grunnlag for organisatorisk læring og vektlegger aksjonsstyring, samarbeid mellom involverte aktører og administrasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:06:23.826275
MODIFIED 2013-02-14 18:06:05.111803
CREATED 2011-07-06 17:06:23.826275
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)