Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av designprogrammet

I denne rapporten evalueres Innovasjon Norges og Norsk Designråds Designprogram. Designpro-grammet har som mål å få flere bedrifter i Norge til å bruke profesjonelle designere og bli strategiske designbrukere som et ledd i bedriftens egen utvikling, samt skape forståelse for at design er et strategisk virkemiddel og konkurranseparameter. Evalueringen av Designprogrammet er gjennomført av Rambøll, i rådgivende samarbeid med førsteamanuensis Birgit H. Jevnaker, på oppdrag fra Innovasjon Norge i perioden april-september 2010. Formålet med evalueringen er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvordan Designprogrammet har fungert i perioden 2005-2009, med et særskilt fokus på innsatsaddisjonalitet, resul-tataddisjonalitet og atferdsaddisjonalitet, samt bedriftenes erfaringer fra samarbeidet med Innovasjon Norge og Norsk Designråd. En sentral problemstilling i evalueringen har vært å vurdere hvilken betydning rådgivningen gjennom Designprogrammet har hatt for bedriftene, og hva den økonomiske støtten har betydd for gjennomføringen av et designprosjekt i en bedrift. Med andre ord, hvor utløsende er rådgivningen og den økonomiske støtten for at en bedrift skal kunne gjennomføre et designprosjekt. I rapporten fokuseres det videre på hvilken betydning deltakelsen i Designprogrammet har hatt for bedriftens markedsmessige og økonomiske resultater. Et særskilt fokus har vært å avdekke hvilke suksessfaktorer bedriftene opplever i samarbeidet med Innovasjon Norge/ Norsk Designråd, og i samarbeidet mellom bedriftene og designbyråene. Det har også vært sentralt i evalueringen å avdekke utfordringer bedriftene opplever i gjennomføringen av et designprosjekt, i samarbeidet med Innovasjon Norge/ Norsk Designråd og i samarbeidet med designbyråene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:08:43.810482
MODIFIED 2013-02-14 18:11:36.469458
CREATED 2012-08-08 09:08:43.810482
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)