Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Difi

Difi ble etablert i 2008, og Agenda Kaupang har i samarbeid med A-2 foretatt en evaluering av Difis oppdrag, oppgaveløsning og om formålet med etableringen av Difi er nådd. Evalueringen har vært konsentrert om seks problemstillinger, definert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på gjennomgang og vurderinger av de seks problemstillingene foretas en samlet vurdering og drøfting av om Difi har levert i henhold til forventninger, samt vurderer endrings- og forbedringsbehovet. Til slutt presenteres anbefalinger for videre utvikling av Difi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-06-12 00:00:39.447746
MODIFIED 2016-06-12 00:00:41.428105
CREATED 2016-06-12 00:00:39.447746
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)