Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet ble etablert fra januar 2016 for å bidra til bedre styring og gjennomføring av små og mellomstore IKT-prosjekter i statlige virksomheter. Rådet er en frivillig, men anbefalt ordning for statlige virksomheter. Rådet skal legge til rette for læring fra privat til offentlig sektor og på tvers av prosjekter i offentlig sektor. I forbindelse med etableringen av Digitaliseringsrådet ble det lagt til grunn, i supplerende tildelingsbrev til Difi 25. juni 2015, at effektene av Digitaliseringsrådet skulle evalueres i løpet av en fireårsperiode. Evalueringen gjennomføres altså i tråd med bestemmelser som lå til grunn for etableringen av rådet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-24 22:02:19.223487
MODIFIED 2021-06-24 22:02:19.308560
CREATED 2021-06-24 22:02:19.223487
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)