Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

I løpet av årene 2002 – 2004 ble det gjennomført et forsøk med utvidet rett til egenmelding for ansatte i Kristiansand kommune. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringen av dette forsøket. Rapporten bygger på data fra to spørreundersøkelser – den ene gjennomført ved forsøkets begynnelse, og den siste et par måneder etter at forsøket ble avsuttet. I rapporten drøftes ansattes opplevelser og vurderinger av i hvilken grad egenmeldingsprosjektet har bidradd til å bedre betingelsene for å ta vare på helsa i jobben, og til å styrke oppfølging av sykmeldte. Fraværsutviklingen i forsøkskommunen er behandlet i en særskilt rapport, skrevet av Nils Fleten og Roar Johnsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 949.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:21.145603
MODIFIED 2016-02-20 06:01:27.106035+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:21.145603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)