Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Siva SF er et statsforetak underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Siva er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Sivas hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. I denne rapporten evalueres Sivas eiendomsvirksomhet gjennom perioden 2004-2013. Sivas virksomhet ble sist evaluert i 2010, men i denne evalueringen konsentrerte man seg primært om den innovasjonsrettede virksomheten. Evalueringen konkluderte likevel, relativt utvetydig, med en positiv vurdering av Sivas eiendomsvirksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-11-01 00:02:36.627001
MODIFIED 2015-11-01 00:02:36.906139
CREATED 2015-11-01 00:02:36.627001
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)