Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport

Forsøk med eksamen med tilgang til Internett ble gjennomført første gang våren 2012 i fagene reiseliv og språk og internasjonal engelsk. Våren 2013 ble forsøket videreført og utvidet med fagene rettslære 2 og medie- og informasjonskunnskap 2. Elevene hadde tilgang til Internett, men fikk ikke kommunisere med hverandre. Evalueringen konkluderer med at forsøket har vært vellykket. Den praktiske gjennomføringen av eksamen foregikk uten problemer. Elever og lærere som deltok i forsøket er i det store og hele positive til eksamen med tilgang til Internett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 904.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:07:25.681029
MODIFIED 2021-04-05 22:02:26.260406+00:00
CREATED 2014-01-25 14:07:25.681029
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)