Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011

Rapporten tilhører rapportseriene Raport.

Kjøpsavgiften for nye personbiler ble lagt om i 2007 ved at miljø ble tillagt større vekt ved avgiftsutformingen. Etter omleggingen fra 2007 er det lagt stadig mer vekt på CO2-­‐utslipp og mindre vekt på motoreffekt i avgiften. De gjennomsnittlige CO2-­‐utslippene fra nybilparken viser et fall på 24 prosent fra 2006 til 2011.

Vista Analyse har på oppdrag fra Finansdepartementet evaluert effekten av endringene i kjøpsavgiften for perioden 2006-­‐2011. Vi finner at avgiftsendringene forklarer mellom 50 og 60 prosent av de observerte utslippsreduksjonene i perioden. Gjennomsnittsavgiften for nye biler er i samme periode redusert med om lag 40 000 kroner. Dette har stimulert nybilsalget, og også bidratt til å påvirke sammensetningen av nybilparken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 15.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-06 01:00:43.677666
MODIFIED 2017-10-05 05:00:30.344303+00:00
CREATED 2015-12-06 01:00:43.677666
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)