Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av enhetlig ledelse ved Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø har gitt PricewaterhouseCoopers AS (“PwC”) i oppdrag å gjennomføre en begrenset ekstern evaluering av erfaringene med enhetlig ledelse. Evalueringen vil inngå som et av styrets grunnlagsdokumenter ved den samlede evalueringen av styring og ledelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 385.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:28.786064
MODIFIED 2016-08-12 06:01:00.103743+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:28.786064
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)