Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Enova SF og Energifondet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Enova SF ble opprettet i juni 200l. Bakgrunnen for opprettelsen var Stortingets behandling av forslaget til ny fmansieringsmodell og ny organisering av arbeidet med energiomlegging. I forbindelse med omorganiseringen av virkemiddelapparatet og etableringen av Enova ble det bestemt at det skulle gjennomføres en større evaluering av den nye modellen i 2006. Formålet med evalueringen var tredelt og har bestått av følgende elementer: Vurdere virkningen av omorganiseringen av virkemiddelapparatet. Vurdere utformingen av styringssystemet for Energifondet og Enova. Vurdere hvordan Enova legger opp arbeidet i forhold til de fastsatte målene og rammene. Hovedvekten av evalueringen er i henhold til mandatet fra OED lagt på de to siste punktene. Evalueringen har vært begrenset til å omfatte forvaltningen av midlene fra Energifondet. Enova utfører også oppgaver som er finansiert utenom Energifondet, disse er ikke blitt evaluert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:59.433840
MODIFIED 2016-08-12 06:03:24.130734+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:59.433840
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)