Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold

Gjennom denne evalueringen har Analyse & Strategi sett på en rekke ulike problemstillinger som skal bidra til kunnskap om hvordan en framtidig etablerertjeneste bør se ut i Akershus og Østfold. Problemstillinger som har vært belyst er innhold, kvalitet og effekt av tjenestene, informasjon og synlighet, kommunens rolle som førstelinjetjeneste samt organisering og effektivitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:27.592848
MODIFIED 2013-02-14 18:07:39.489876
CREATED 2012-06-04 17:27:27.592848
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)