Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet

Rapporten er en del av en større evaluering av det statlige barnevernet. Denne rapporten evaluerer i hvilken grad målene med reformen er oppnådd, og hva som har hemmet og fremmet måloppnåelse. Det rettes spesielt søkelys på den faglige og økonomiske styringen av det statlige barnevernet, herunder etats- og virksomhetsstyringen. Rapporten etterlyser en tydeliggjøring og konkretisering av departementets delegering av ansvar, oppgaver og myndighet nedover i systemet, og av departementets ønsker om rapportering fra etaten. En forbedringsmulighet innenfor etaten er generelt sett å bedre samkjøre systemer og rutiner mellom regionene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:06:43.226809
MODIFIED 2016-08-12 06:01:56.109326+00:00
CREATED 2012-09-17 06:06:43.226809
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)