Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.

Norges forskningsråd fikk i oppdrag fra Helsedepartementet å koordinere en femårig, forskningsbasert evaluering. Evalueringen ble formelt avsluttet med en konferanse arrangert av Norges forskningsråd 7. februar 2006. En formell overlevering av en sluttrapport fra evalueringen, ”Evaluering av fastlegereformen 2001 – 2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter”, ble gjort ved konferansens avslutning. Evalueringen har vært konsentrert rundt fire hovedområder: legedekning, tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet. Sistnevnte omfatter i hvilken grad reformen har ført til en mer rasjonell utnyttelse av landets samlede legeressurser. Stikkord/indikatorer for dette området har vært organisering, koordinering og samarbeid. Rapporten er basert på 15 større og 15 mindre prosjekter støttet av NFR. I tillegg refererer forfatteren flere steder til annen relevant forskning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:16.782478
MODIFIED 2015-10-25 16:00:31.097716+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:16.782478
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)