Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport (Nofima).

Denne rapporten viser resultatene av evalueringen av to ulike insentivordninger i torskefisket: Fersk-fiskordningen og levendefangstbonus. En hovedkonklusjon i rapporten er at begge ordningene bidrar til at ordningenes primære mål nås. Ferskfiskordningen bidrar til at det blir landet mer torsk utenfor hovedsesongen, og levende-fangstbonusen er avgjørende for en svært stor andel av aktiviteten og den store veksten de senere årene. Våre informanter – både i forvaltning og i næring – konkluderer med at ferskfisksordningen er den ordningen som hittil har hatt best resultater når det gjelder å flytte landingene av fersk torsk fra vinterfisket til andre deler av året. I tillegg framheves ordningens innretning som gunstig med tanke på mindre ressurskriminalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-05 01:00:59.326256
MODIFIED 2018-02-05 01:01:00.739920
CREATED 2018-02-05 01:00:59.326256
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)