Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av fettfinneklipping av all oppdrettslaks for lettere identifikasjon ved utfisking av rømt laks i lakseelvene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra havforskningen.

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har mottatt en bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet om vurdering av fettfinneklipping som et tiltak for mer effektivt å sortere ut rømt oppdrettslaks for å verne om ville laksestammer. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har bestilt en faglig oppdatering av Havforskningsinstituttet med vurderinger omkring fettfinneklipping av oppdrettslaks, som er besvart nedenfor i evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 297.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:01:26.166713
MODIFIED 2014-08-14 11:49:13.648946+00:00
CREATED 2014-03-26 13:01:26.166713
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)