Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av FFIs avdeling for beskyttelse og materiell : oppdrag utført for Forsvarets forskningspolitiske råd

Evalueringen tar for seg forskningsmessige kvalitet, resultater i forhold til kostnader, evne til å ta opp nye problemstillinger i forhold til Forsvarets behov, samt struktur og effektivitet i organisasjonen. Problemstillinger rundt fagfelt hvor den nasjonale kompetanse er i fare for å forvitre og FFIs rolle i den forbindelse, ble omtalt. I den sammenheng ble komiteen oppfordret til også å vurdere om noen fagfelt kan være underkritiske i størrelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:06.298242
MODIFIED 2017-09-17 02:01:39.407192+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:06.298242
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)