Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Kartleggingen viser at Finansdepartementet har kommet langt i styringen av de underliggende virksomhetene. På en rekke områder ligger departementet i forkant av utviklingen – alle departementene sett under ett. På flere områder har departementet utviklet en praksis og konkrete grep i styringen som andre departementer kan lære av. I rapporten pekes det også på en del utfordringer som Finansdepartementet har på etatsstyringsområdet. Disse utfordringene vil kunne gjelde for flere departementer med etatsstyringsansvar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:09.390570
MODIFIED 2017-04-26 08:01:13.411642+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:09.390570
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)