Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Evalueringen gir en vurdering av hvordan dagens styrings- og finansieringssystem for forskning i helseforetakene har fungert etter sykehusreformen, herunder en evaluering av dagens delvis resultatbaserte finansieringssystem for forskning som ble innført i 2004. Hovedinntrykket fra evalueringen er at sektoren er fornøyd med dagens finansieringssystem og ikke ønsker store endringer i systemet.

Evalueringen omfatter en beskrivelse av utviklingen på ulike indikatorer for aktivitet og ressursbruk til forskning i perioden 2002-2008. Den omfatter også en vurdering av i hvilken grad dagens finansieringsmodell og vektingssystem for henholdsvis vitenskapelige artikler, doktorgrader og internasjonalt samarbeid understøtter de mål som er satt for forskning i helseforetakene, herunder nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Videre undersøkes det om dagens finansieringssystem understøtter ønsket omfang av medisinsk og helsefaglig forskning, og en vurdering av hvordan finansieringen av denne kan ivaretas uten at dette går ut over bevilgningene til pasientbehandling. Det gis også en beregning og vurdering av mulige geografiske fordelingseffekter av dagens finansieringsmodell for forskning, herunder hvordan forholdet mellom ramme- og aktivitetsbasert finansiering og ulike vektingssystemer kan gi ulik regional uttelling. Det beregnes ulike modeller for endringer av dagens finansieringssystem for forskning i helseforetakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:23.325308
MODIFIED 2013-02-14 18:09:03.429865
CREATED 2010-12-15 04:41:23.325308
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)