Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Rammefinansiering av tjenesteproduksjonen er den vanligste finansieringsformen i kommunene, men enkelte kommuner har innført modeller der ”pengene følger brukeren”. Ulike modeller gir ulike føringer på mulighetene til effektiv drift, høy kvalitet og mulighetene til å prioritere mellom sektorer. På basis av casestudier av pleie- og omsorgssektoren i 7 kommuner, drøftes ”hvor og når” i kommunene ulike finansieringsmodeller er mest hensiktsmessige.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 398.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-22 13:01:03.054119
MODIFIED 2014-08-14 11:45:11.528837+00:00
CREATED 2012-11-22 13:01:03.054119
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)