Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Evalueringen av gjennomført av Econ Pöyry i 2008. Den inneholder en analyse av effektene av finansieringssystemet sett i lys av målene for universitets- og høyskolesektoren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 592.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:30.753797
MODIFIED 2015-10-13 14:02:21.442385+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:30.753797
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)