Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Finansportalen

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Ifølge rapporten bidrar Finansportalen til økt kunnskap hos forbrukerne, og til lavere søkekostnader når forbrukere skal orientere seg i markedet. Rapporten viser også at stadig flere forbrukere benytter Finansportalen når de skal bytte eller reforhandle finansielle tjenester, men portalen har ikke bidratt til økt bytte- og forhandlingsaktivitet blant forbrukerne totalt sett. Statistiske analyser indikerer at Finansportalen har hatt en liten, men positiv effekt på konkurransen, hovedsakelig i markedet for boliglån. Rapporten gir også en vurdering av markedsportaler som virkemiddel i forbrukerpolitikken mer generelt. Det framheves at det offentlige kan vurdere å etablere markedsporter når 1) konkurransen i markedet er dårlig på grunn av store søkekostnader, 2) det ikke finnes gode private løsninger, 3) det ikke er fare for koordinerte effekter og 3) preferansene til forbrukerne er mest mulig endimensjonale og homogene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-05-18 22:02:40.959459
MODIFIED 2020-05-18 22:02:42.636683
CREATED 2020-05-18 22:02:40.959459
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)