Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evaluering som blant annet vurderer om FHF er forvaltet i tråd med lovhjemmel og intensjonene med fondet, effekter og resultater av FHFs aktivitet, sammenheng mellom FHFs iverksetting og effekter og resultater, brukertilfredshet og forslag til endringer i styring og iverksetting.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 01:03:00.679264
MODIFIED 2018-01-08 12:00:29.318229+00:00
CREATED 2016-02-10 01:03:00.679264
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)