Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Fiskeridirektoratet

Rapporten tilhører rapportseriene Difi-rapport.

På bakgrunn av endringer i rammebetingelser og organisering ba Nærings- og fiskeridepartementet Difi om bistand til å gjennomføre en evaluering av Fiskeridirektoratet.

Formålet med evalueringen har vært å gjennomgå Fiskeridirektoratets organisering, styring, og mål- og resultatoppnåelse. Evalueringen skulle også belyse evt. utfordringer Fiskeridirektoratet står overfor og komme med anbefalinger til forbedringsområder.

Evalueringen bygger på dokumentstudier og intervjuer med ledere og andre ansatte i Fiskeridirektoratet, representanter for Nærings- og fiskeridepartementet og representanter fra direktoratets målgrupper og samarbeidspartnere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 992.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:01:35.282403
MODIFIED 2018-01-18 04:00:34.899254+00:00
CREATED 2016-10-06 13:01:35.282403
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)