Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Vi mener investeringsfondene kan gjøres til effektive virkemidler for å styrke de aktuelle landenes økonomier og for å styrke norsk samarbeid med disse landene. For å bedre investeringsfondenes finansielle resultater, bør det gjennomføres endringer i regelverket for fondene. Dette kan bidra til at fondenes kapital blir investert og at avkastningen bedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 242.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-02-15 13:00:24.727065
MODIFIED 2018-03-14 06:00:21.205885+00:00
CREATED 2012-02-15 13:00:24.727065
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)