Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vi analyserer konkurransevirkninger av Forbrukerrådets prisportaler for strøm, finansielle tjenester og tannlegetjenester. Portalene er ment å fremme konkurransen gjennom å opplyse forbrukerne om prisene i markedet. Forbrukere som benytter en dyr leverandør, får da et motiv til å bytte til en med lavere pris. Konsistent med dette, finner vi tendenser til økt bytte etter at portalene ble innført, og lavere gjennomsnittspris. Det er likevel vanskelig å konkludere med særlig grad av sikkerhet. En viktig anbefaling er å samle inn tilstrekkelig med data før den nye dagligvareportalen blir innført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:06:25.725250
MODIFIED 2020-02-14 01:06:25.738514
CREATED 2020-02-14 01:06:25.725250
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)