Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Forbrukerrådets svartjeneste 4.-9. oktober 2005

Evalueringen omhandler en undersøkelse av publikums vurdering av vår svartjeneste på telefonen vedrørende forbrukerspørsmål og hovedkonklusjonene er slik: • Forbrukerrådets svartjeneste får svært gode tilbakemeldinger fra publikum, og tendensen er at tilfredsheten har økt over tid. Fra tjenesten startet i 2003 og frem til i dag, har det vært en signifikant økning i andelen som har et godt totalinntrykk. Dette er svært positivt gitt de høye tilfredshetsandelene vi målte da tjenesten var nyetablert. • Publikum gir uttrykk for at de opplever en tilgjengelig tjeneste, med imøtekommende og dyktige folk som kan gi den informasjonen som blir etterspurt. • Det har ikke blitt mer byråkratislalåm på tjenesten fra i fjor til i år. 30% av de spurte har opplevd å bli sendt videre i systemet, og da først og fremst bare til en ekstra person. Utviklingen går i retning av at de som utsettes for byråkratislalåm i mindre grad assosierer dette med plagsom kø og ventetid. Også deres hovedinntrykk er at tjenesten leverer service og kvalitet. Det skal likevel nevnes at i den grad vi ser negative tendenser i materialet, er dette knyttet til erfaring med byråkratislalåm. Forbrukerrådet bør derfor fortsatt ha fokus på å holde slik byråkratislalåm på et minimum, da det på sikt kan ha en negativ innvirkning på tjenestens omdømme.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 75.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:01.041131
MODIFIED 2013-02-14 18:09:31.704377
CREATED 2010-12-15 04:42:01.041131
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)